W latach 1984-88 grupa SDS wydawała

w Polsce poza cenzurą pisma poświęcone poezji.

Ukazało się jedenaście numerów SDS w nakładzie 100 egzemplarzy odbijanych na kserografie i cztery SDS ART.